Modele glottodydaktyczne

Modele glottodydaktyczne

  • date
  • February 19, 2019

Je Choć durer autorka Dalej zwraca uwagę na Kontekst i Procesy psycholingwistyczne, à jej koncepcja rozumienia oparta jest na prostym procesie przyporządkowywania znaczenia danemu znakowi. Modèle sieciowy Langackera ujmuje problème znaczenia w sposób o Wiele bardziej skomplikowany. Rozważmy Teraz proces akwizycji w oparciu o interakcyjny modèle Langackera: rzeczywistość de Poznanie język. Model Ten zakłada wzajemne oddziaływanie przygniatającej (nie tylko językowej), poznania (czyli procesów poznawczych) je języka. Przenosząc à Na grunt psycholingwistyczny, rzeczywistość b, ą wiły, le Procesy, Poznanie-Procesy konceptualizacyjne i symboliczne, un język-Procesy idealizacyjne. Mamy Zatem do czynienia z następującym modelem (Gorczyca, 2007:30). Bandura, E. 2007. Nauczyciel jako médiateur interkulturowy. Cracovie: tertium. Karpińska-Musiał, B. 2006: “le haut-parleur interculturel jako odpowiedéro na współczesne Wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy.

Analiza procesu nabywania kompetencji międzykulturowej przez ucznia i nauczyciela Języków Obcych “. (w) komunikacja Conquest w społeczeństwie informacyjnym. Nowe Wyzwania dla dydaktyki Języków Obcych (rouge. J. Krieger-Knieja i U. Paprocka-Piotrowska). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Str. 261-272.

Poziom modelowania-obejmuje sur wytwory konceptualizacji, której przedmiotem jest Struktura istotnych elementów danego układu empirycznego i ich zależności wzajemnych jako odzwierciedlających istotę danego wycinka empirii; modelowanie à opiera się na dostępnych badaniach empirycznych, ALE także Może się inspirować ujęciami teoretycznymi; Kuriata, J. 2002. Kompetencja interkulturowa w kształceniu Nauczycieli Języków Obcych na przykładzie języka francuskiego. Nieopublikowana Praca doktorska. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. La théorie cognitive de la métaphore et de la métonyme est un aspect fondamental de l`entreprise des sciences cognitives. […] L`une des grandes capacités générales est l`imagination, ou en termes plus techniques, la capacité de projeter des concepts sur d`autres concepts. Et c`est pourquoi de tels dispositifs imaginatifs comme métaphore et métonymes sont devenus un objet d`intérêt principal pour les scientifiques cognitifs de Barcelone (Barcelone, 2003:2-3).

[…] Równoległe relacje kategoryzujące mogą podlegać procesowi abstrahowania, qui prowadzi o ukształtowania się reprezentacji schematycznych (Dokładnie w taki Sam sposób Jak Równoległe relacje kompozycjonalne dające podstawę dla schematów konstrukcyjnych) . Możemy Więc postulować schematy opisujące verrouillés elementy wspólne dla bardziej szczegółowych odwzorowań metaforycznych. O tyle, o Ile metafory mogą wiązać się z konkretnymi wyrażeniami schematy charakteryzują zastosowanie wzorce metaforycznego extension (patrons d`extension métaphorique). Im bardziej obszerna Kategoria, tym wyższy poziom abstrakcji w płaszczyźnie pionowej. W płaszczyźnie poziomej natomiast występuje gradacja ciężaru gatunkowego, przypisywanego poszczególnym reprezentantom danej kategorii (Gorczyca, 2007:23-24).

  • Tags: :

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mccfabrics/public_html/testwp/wp-content/themes/kingsize/single.php on line 163